Timing forskelle

Timing forskelle er intervallerne mellem når indtægter og omkostninger rapporteres til regnskab og indkomstskat rapportering formål. For eksempel kan en virksomhed bruge en accelereret afskrivningsmetode til at øge sine afskrivningsomkostninger til skatterapporteringsformål i det aktuelle år, mens den rapporterer afskrivninger til en reduceret sats i resultatopgørelsen, der fordeler udgiften mere jævnt over flere år. Over en periode vil disse tidsforskelle udjævnes, selvom de måske erstattes af et nyt sæt tidsforskelle.

Når der er tidsforskelle, kan den rapporterede skattepligtige indkomst variere betydeligt fra det beløb, der er rapporteret i resultatopgørelsen.