Resultat-volumen-diagram

Et profit-volume diagram er en grafisk gengivelse af forholdet mellem en virksomheds salg og fortjeneste. Konceptet er især nyttigt til bestemmelse af en organisations breakeven point, hvor salgsniveauet genererer et overskud på nøjagtigt nul. For eksempel har et firma $ 5.000 i faste omkostninger og tjener $ 20 pr. Enhed i fortjeneste; det ville være nødvendigt at sælge 250 enheder for at nå breakeven (beregnet som $ 5.000 faste omkostninger divideret med $ 20 fortjeneste pr. enhed).

Breakeven-information er kritisk for at justere en virksomheds udgifter og marginalniveauer for at forbedre sandsynligheden for, at den tjener overskud. Et profit-volumen-diagram kan også bruges til at estimere det overskud, der sandsynligvis vil blive optjent på baggrund af et bestemt salgsniveau.

Ledere af en virksomhed skal have en særlig høj fortrolighed med virksomhedens fortjeneste-volumen-diagram, når virksomheden har et højt fast omkostningsniveau. Årsagen er, at virksomheden skal opnå en høj salgsvolumen bare for at tjene penge nok til at dække faste omkostninger. Hvis salget falder til under dette breakeven-niveau, kan en høj fast omkostningsvirksomhed miste et betydeligt beløb.