Angivet værdi

Angivet værdi er det beløb, der tildeles en aktie af aktier og registreres i udstederens regnskab. Denne værdi tildeles kun, når en aktie ikke har nogen pålydende værdi. Størrelsen på den angivne værdi øger udstederens kapitalbeholdningskonto, når en aktie udstedes. Det registrerede beløb er typisk ret lavt i intervallet $ 0,01 til $ 1. En virksomhed formodes ikke at udstede udbytte eller købe aktier tilbage, hvis det reducerer sin kapitalbeholdningskonto under det beløb, der er repræsenteret af den angivne værdi af dens aktier.

Den angivne værdi er ikke relateret til den aktuelle markedspris på en aktie.