Udbytte

Udbytte er afkastet på en investering, normalt udtrykt som en procentdel af det oprindeligt investerede beløb. Investeringsafkast er investorens primære bekymring sammen med risikoen for tab forbundet med en investering.

Udbytte angives typisk som et årligt antal. Hvis der således er et faktisk afkast på $ 100 på en investering på $ 1.000 efter tre måneder, anses det for at have et udbytte på 40% på årsbasis (det faktiske 10% afkast ganget med fire kvartaler).

Afkastberegningen skal omfatte urealiserede gevinster eller tab på de investeringer, som en investor fortsat har (f.eks. Obligationer eller aktier); Ellers er afkastet kun baseret på udbytte eller rentebetalinger og repræsenterer således ikke et komplet billede af investeringsafkastet.

Når en investering er i en fond, beregnes udbyttet som indtægter genereret af fonden minus fondsudgifter divideret med investeringen.