Finansiel struktur

Finansiel struktur er den blanding af kortfristede forpligtelser, kortfristet gæld, langfristet gæld og egenkapital, som en virksomhed bruger til at finansiere sine aktiver. En betydelig afhængighed af gældsfinansiering giver aktionærerne mulighed for at opnå et højere afkast af investeringen, da der er mindre egenkapital i virksomheden. Denne finansielle struktur kan dog være risikabel, da virksomheden har en stor gældsforpligtelse, der skal betales. Et firma, der er positioneret som et oligopol eller monopol, er bedst i stand til at understøtte en sådan gearet finansiel struktur, da dets salg, overskud og pengestrømme kan forudsiges pålideligt. Omvendt kan en virksomhed, der er placeret i et stærkt konkurrencepræget marked, ikke understøtte en høj grad af gearing, da den oplever ustabil indtjening og pengestrømme, der kan få den til at gå glip af gældsbetalinger og udløse en konkursarkivering.En virksomhed i sidstnævnte stilling er nødt til at skæve sin økonomiske struktur i retning af mere egenkapital, for hvilket der ikke er noget krav om tilbagebetaling. Derfor er et af de mest kritiske spørgsmål, som en CFO skal håndtere, den rette blanding af gæld og egenkapital, der skal anvendes i en virksomheds økonomiske struktur.