Prøveudtagningsenhed

En prøveudtagningsenhed er et udvalg af en population, der bruges som en ekstrapolering af befolkningen. For eksempel bruges en husstand som en prøveudtagningsenhed under den antagelse, at afstemningsresultaterne fra denne enhed repræsenterer en større gruppes meninger.