Underlift position

En underlift-position opstår, når en organisation ejer en delvis interesse i en producerende ejendom og ikke tager hele sin andel af den olie og gas, der produceres i en periode. I denne situation er der en ubalance i fordelingen af ​​produceret olie og gas, så virksomheden indregner indtægter baseret på sin ejerandel af produktionen i perioden samt et tilgodehavende for ethvert olie- og gasmangel (en underliftposition) eller betales for al olie- og gasoverskridelse (en overliftposition). For ubalancer i råolie kan denne tilgodehavende eller betales registreres til de relaterede produktionsomkostninger, markedsværdi eller det faktiske modtagne salgsindtægter. For gasuligevægte har SEC oplyst, at det tilgodehavende eller gæld kan registreres til det laveste af kontraktprisen, den aktuelle markedsværdi eller den pris, der gælder på produktionstidspunktet.