Holder gevinst

En kapitalgevinst er en gevinst i værdi, der genereres ved at bevare ejerskabet af et aktiv over en periode. En kapitalgevinst refererer ikke til en opgradering af selve aktivet - bare en gevinst, der tilfalder over tid. En kapitalgevinst kan genereres af forskellige årsager, herunder følgende:

  • Den generelle prisinflation

  • Begrænsningen i levering af aktivet

  • En stigning i efterspørgslen efter aktivet

  • En fremtidig forventning om en ændring i efterspørgslen efter eller udbuddet af et aktiv

For eksempel erhverver et firma en grund for $ 2.000.000 og bevarer sit ejerskab af jorden i 10 år. Ved udgangen af ​​den tid er dagsværdien af ​​jorden $ 10.000.000, så virksomheden har oplevet en kapitalgevinst på $ 8.000.000, hvilket er forskellen mellem de to værdier.

Andre eksempler på situationer, hvor der kan opnås gevinster ved besiddelse af dyrebare juveler og metaller, kunst, ejendom og råvarer.

Enheden, der bevarer ejerskabet af et aktiv, der har oplevet en kapitalgevinst, kan sælge aktivet og derved realisere kapitalgevinsten ved at acceptere kontanter eller andre aktiver til gengæld for ejerskab af aktivet. Hvis ejeren i stedet vælger at beholde aktivet, siges det, at kapitalgevinsten er urealiseret.