Intercompany netting

Intern netting er modregning i tilgodehavender og tilgodehavender mellem to forretningsenheder, der ejes af den samme moderselskab, således at betaling kun foretages for nettoforskellen mellem deres tilgodehavender og gæld.

Intern netting er især nyttig til internationale betalinger, da den identificerer situationer, hvor en virksomhed kan afdække de meget mindre nettobeløb af fremmed valuta, der skyldes mellem enheder, snarere end bruttobeløbene.