Upræsenteret check

En hidtil ukendt check er en check, som en betaler har oprettet, men som banken, som checken trækkes på, endnu ikke har foretaget en tilsvarende betaling til checkmodtageren (betalingsmodtager). Dette kan skyldes, at betaleren endnu ikke har udstedt checken til betalingsmodtageren, eller fordi betalingsmodtageren endnu ikke har præsenteret checken for banken til betaling.

Når du konstruerer en bankafstemning, trækker du eventuelle hidtil ukendte checks fra den kontante saldo, der er beregnet af banken, da banken endnu ikke har et register over checken. Hvis banken i ABC Corporation således har en saldo på sin checkkonto for ABC på $ 10.000, og der er $ 500 af hidtil usete checks, vil du trække $ 500 fra $ 10.000 banksaldoen for at nå frem til en justeret banksaldo på $ 9.500.

Når et selskab udsteder en check, registreres det som en kredit til kontantkontoen ved udstedelsen (hvilket reducerer saldoen på kontantkontoen). Du vil ikke forsinke denne post, bare fordi det er en hidtil ukendt kontrol på det tidspunkt. Der er ingen yderligere journalposter, der skal registreres med hensyn til checken, uanset om den er præsenteret for banken.

Lignende vilkår

En hidtil ukendt check er også kendt som en hidtil ukendt checque, en udestående check eller encheck, der endnu ikke har ryddet banken.