Definition af akkretiv erhvervelse

En akkretiv erhvervelse er en, der øger indtjeningen pr. Aktie hos den overtagende virksomhed. Dette opnås ved at tilbyde en overkommelig pris for den overtagne virksomhed end den indtjening, som den overtagne virksomhed vil bidrage til den samlede enhed. Resultatet er en større markedsværdi for de kombinerede enheder, end det ville have været tilfældet, hvis de havde været adskilt. For eksempel køber en erhverver med en indtjening pr. Aktie på $ 3,50 et mindre selskab med en indtjening pr. Aktie på $ 4,00, hvilket resulterer i en samlet indtjening pr. Aktie på $ 3,60. Så længe omkostningerne ved at erhverve målselskabet er mindre end $ 0,50 pr. Aktie, er der en positiv fordel for den overtagende virksomhed.

En akkretiv erhvervelse er mere sandsynligt, at resultatet er, når den overtagende virksomhed kan identificere væsentlige synergier i den overtagne virksomhed, enten ved at øge salget gennem krydssalg eller (mere almindeligt) skære udgifter ved at eliminere overflødige omkostninger.

Problemet med denne tilgang er, at de forventede synergier ikke realiseres af forskellige årsager, som f.eks. Ikke at følge en integrationsplan, modstand fra overtagne medarbejdere eller overdreven optimisme med hensyn til at fastsætte synergimål. Derfor har en erhverver brug for stor erfaring med at spotte akkretive erhvervelsesmuligheder, planlægge dem nøje og følge op for at sikre, at alle planlagte synergier faktisk opnås.