Aktiespænd

Aktiespænd måler værdien skabt af en virksomheds egenkapitalbase. Det er forskellen mellem afkastet på egenkapitalen i en periode og omkostningerne ved egenkapitalen, som derefter ganges med den begyndende egenkapitalsaldo. Aktiespændet forbedres ved at øge afkastet på egenkapitalen, hvilket kan gøres på følgende måder:

  • Forøg fortjenstprocenten på salg

  • Skift til en højere andel af gældsfinansiering

  • Forøg omsætningshastigheden, hvorved behovet for at investere i flere aktiver reduceres