Ikke-registrerede indtægter

Ikke-registreret omsætning er omsætning, som en virksomhed har tjent i en regnskabsperiode, men som den ikke registrerer i den periode. Virksomheden registrerer typisk indtægterne i en senere regnskabsperiode, hvilket er en overtrædelse af matchningsprincippet, hvor indtægter og relaterede omkostninger formodes at blive indregnet i samme regnskabsperiode.

Et eksempel på ikke-registrerede indtægter er, når en medarbejder, der beskæftiger sig med konsulenttjenester, forsømmer at udfylde sit timeseddel i slutningen af ​​måneden, så regnskabspersonalet ikke registrerer hendes fakturerbare timer i den måned. I stedet registrerer hun oplysningerne, efter at regnskabsperioden er lukket, så indtægterne i stedet skal indregnes i den næste periode.

Et andet eksempel er, når en virksomhed er involveret i et flerperiodeprojekt for en kunde og afslutter arbejdet i en regnskabsperiode, men ikke kontraktligt har lov til at udstede en faktura før en senere regnskabsperiode. Den registeransvarlige vælger ikke at optjene indtægter før den faktiske faktureringsperiode. Således har virksomheden ikke-registrerede indtægter, indtil det registrerer en faktura.

Den korrekte regnskabsmæssige behandling af ikke-registrerede indtægter er at optjene indtægter i den periode, hvor indtægterne optjenes, ved hjælp af en kredit til den akkumulerede indtægtskonto og en debitering til den tilgodehavende konto. Derefter vender du denne post i den periode, hvor kunden faktureres.