Definition af listepris

En listepris er den anførte eller trykte pris for et produkt eller en tjeneste. Listepriser er angivet i en sælgers kataloger og salgsbrochurer. Hensigten med at offentliggøre en listepris er at stabilisere de priser, som detailhandlerne opkræver for en producents produkter. Det er den højeste pris, som en kunde kan forvente at betale for et produkt; fratrukket forskellige rabatter kan det faktiske betalte beløb være væsentligt lavere. En sælger, der rutinemæssigt sælger under listeprisen, klassificeres som en rabat.

En sælger beregner størrelsen på sine rabatter fra listeprisen. For eksempel sælger en virksomhed en lilla widget til $ 100 og tilbyder 10% rabat, hvis køberen erhverver mindst fem af widgets. Rabatbeløbet beregnes som listeprisen på $ 100 ganget med 90% og fem enheder, hvilket resulterer i en nettopris på $ 450, hvor volumenabatten er $ 50.

Listeprisen er undertiden kendt som producentens vejledende udsalgspris eller MSRP. Det er også kendt som den vejledende udsalgspris eller SRP.