Ikke-konsolideret datterselskab

Et ikke-konsolideret datterselskab er et datterselskab, hvis årsregnskab ikke er inkluderet i koncernregnskabet for dets moderselskab. I stedet rapporterer moderselskabet kun sin investering i datterselskabet ved hjælp af kapitalandelsmetoden. Et datterselskabs årsregnskab er ikke konsolideret, når modervirksomheden ikke udøver kontrol over virksomheden.