Foreløbig revision

En foreløbig revision er feltarbejde udført af revisorer inden udgangen af ​​den undersøgte periode. Ved at deltage i dette forudgående arbejde kan revisorerne reducere omfanget af aktiviteter, der skal gennemføres, efter at klienten har lukket sine bøger, hvilket har følgende fordele:

  • Revisorerne skifter arbejde ud af deres kernearbejdsperiode, når mange kunder ønsker at have afsluttet revision.

  • Revisionspersonalet kan holdes optaget i svage perioder.

  • Revisorerne kan afgive udtalelser hurtigere, end det ellers kunne være tilfældet. Dette er en særlig bekymring for offentlige virksomheder, som skal udstede reviderede årsregnskaber inden for mandaterede frister.

  • Revisorerne kan undersøge bøgerne og kontrollerne for en ny klient, hvilket hjælper dem med at planlægge den regelmæssige revision senere på året.

Der er en række opgaver, der kan udføres under en indledende revision, herunder følgende:

  • Undersøgelse af klientkontrol

  • Foreløbig analyse af kontosaldi

  • Justering af planlægning for efterfølgende revisionsarbejde baseret på de to første punkter

Der udstedes ingen revisionsrapport som en del af en foreløbig revision; i stedet skal dette arbejde betragtes som en tidlig fase af den regelmæssige revision, som en organisation gennemgår.