Treasury warrant

En statsobligation er en bemyndigelse til, at en betaling foretages fra en offentlig skat, normalt i form af en check. Regeringsudbetalinger betales med warrants.