Nettoløn betales

Nettoløn, der skal betales, er det kontante beløb, der skal udbetales til medarbejderne pr. Rapporteringsdato. "Net" bruges i betegnelsen, fordi dette er det resterende kompensationsbeløb, der er tilbage, efter at alle skatter og frivillige fradrag er fjernet fra det bruttobeløb, der skal betales til medarbejderne.