Gennemsigtigt marked

Et gennemsigtigt marked opstår, når markedsdeltagere har fuld adgang til prisoplysninger. I dette miljø prissættes aktiver og passiver bedre, da købere og sælgere har fuld viden om transaktioner. Reglerne for finansiel rapportering har til formål at tilskynde til gennemsigtige markeder. Dette er især tilfældet, når værdipapirer handles offentligt, da Securities and Exchange Commission kræver et højt finansielt detaljeringsniveau fra udstederne af disse værdipapirer.