Opgørelser over finansielle regnskabskoncepter

Konceptudtalelser angiver målene og de kvalitative egenskaber, der bruges til at bestemme, hvilke forretningstransaktioner og begivenheder der skal indregnes og måles i finansielle rapporter. Disse erklæringer anvendes af Financial Accounting Standards Board til udvikling af regnskabsprincipper.

Konceptopgørelser blev oprettet af Financial Accounting Standards Board og er en del af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper (GAAP).