Bootstrap-erhvervelse

En bootstrap-erhvervelse involverer køb af nogle af aktierne i et målselskab og derefter finansiering af køb af den resterende del af virksomheden ved at optage et lån, der bruger disse aktier som sikkerhed. Udtrykket kan også henvise til at bruge målselskabets kontanter eller andre likvide aktiver til at nedbetale erhvervelsesgælden, når købstransaktionen er gennemført. Denne fremgangsmåde minimerer den oprindelige finansiering, der er nødvendig for at gennemføre en overtagelse, men der er en risiko for, at køberen mister kontrollen med transaktionen, hvis den ikke kan tilbagebetale de tilknyttede lån, da långiveren derefter tager de anvendte aktier som sikkerhed.