Udstyr tillidscertifikat

Et udstyrs tillidscertifikat (ETC) er en gæld, der er sikret med et aktiv. Mens låntageren betaler gælden, holdes ejendomsretten til aktivet. Tilliden har ejendomsretten til aktivet, og investorer køber tillidscertifikater og giver dermed tilliden tilstrækkelig kapital til at købe aktivet. Når gælden er afbetalt, overføres ejendommen fra tilliden til låntager. Denne tilgang giver yderligere långiveren sikkerhed og er i det væsentlige en form for sikret gældsfinansiering. En ETC bruges ofte til flyselskabers erhvervelse af fly.

Tillidscertifikater for udstyr kan anvendes på grund af den tilknyttede skattefordel; fordi låntager ikke har ejendomsret til aktivet, betaler låntager ikke ejendomsskat af det, før den tilknyttede gæld er betalt.