Not-for-profit indtægtsføring

Indtægtsgenkendelse for bidrag

Når en nonprofit enhed modtager et bidrag, skal den indregne indtægter, når bidraget modtages, og måle indtægtsbeløbet til dagsværdien af ​​bidraget. Hvis der er begrænsninger pålagt af donoren, påvirker dette, hvordan bidraget klassificeres som enten en ændring i:

  • Ubegrænsede nettoaktiver

  • Midlertidigt begrænsede nettoaktiver

  • Permanent begrænsede nettoaktiver

En begrænsning fra en donors side kan påvirke tidspunktet for indtægtsindregning, da det kun kan være indtægter, hvis bidraget er en ubetinget overførsel til non-profit. Først efter at en betinget overførsel bliver ubetinget, kan den indregnes som indtægter. Hvis omstændighederne ved overførslen er uklare, skal du antage, at det er betinget, indtil problemet er løst og korrekt dokumenteret.

Indtægtsgenkendelse for løfter at give

Når en bidragsyder giver et løfte om at give i en fremtidig periode, er der en tidsbegrænsning forbundet med det bidrag, der vil løbe gennem tidens gang. Hvis disse poster er ubetingede, kan du muligvis indregne indtægter til deres nettorealisationsværdi, hvis betalingen foretages inden for et år eller til nutidsværdien af ​​de estimerede fremtidige pengestrømme, hvis betalingerne sker senere. Disse donationer er opført som midlertidigt begrænsede nettoaktiver. Anerkend ikke et løfte om at give som indtægter, før alle tilknyttede betingelser, der er pålagt af donoren, er opfyldt.

Indtægtsgenkendelse for afholdte bidrag

Et bidrag kan afholdes af en mellemmand, såsom en kurator. Hvis modtageren har en ubetinget ret til de pengestrømme, der er knyttet til bidraget, kan den indregne indtægter, så snart dets ret er etableret, og måler beløbet til nutidsværdien af ​​de forventede pengestrømme. Hvis formidleren er indbyrdes forbundet med modtageren, svarer modtagerens registreringsmetode til den kapitalandelsmetode, der anvendes til investeringer.

Indtægtsgenkendelse for frivillige tjenester

Der er situationer, hvor en enhed kan anerkende værdien af ​​frivillige tjenester. Dette er tilfældet, når tjenesterne skaber eller forbedrer et ikke-finansielt aktiv, såsom tagudskiftning. I så fald skal du indregne indtægter i størrelsen af ​​værdien af ​​de tilførte timer eller via ændringen i dagsværdien af ​​det ændrede aktiv.

Andre tjenester kan kun indregnes som indtægter, hvis alle følgende kriterier er opfyldt:

  • Der kræves særlige færdigheder

  • Arbejdet udføres af frivillige, der har disse færdigheder

  • Tjenesterne skulle ellers købes