Væsentlig mangel

En væsentlig mangel er en enkelt svaghed eller en kombination af svagheder i den interne kontrol i forbindelse med finansiel rapportering, der er mindre alvorlig end en væsentlig kontrolsvaghed og alligevel er tilstrækkelig til at fortjene kontrollen af ​​dem, der er ansvarlige for at administrere en virksomheds finansielle rapportering. Tilstedeværelsen af ​​en sådan mangel betyder ikke, at der er sket en væsentlig fejlinformation, men det indikerer muligheden for en sådan begivenhed i fremtiden.