Salg

Salg refererer til mængden af ​​varer og tjenester, der sælges af en virksomhed i en rapporteringsperiode. Når det kvantificeres til et monetært beløb, er det placeret øverst i resultatopgørelsen, hvorefter drifts- og andre omkostninger trækkes for at nå frem til et overskud eller tab. Udtrykket kan også henvise til en virksomheds salgsorganisation og de aktiviteter, denne gruppe beskæftiger sig med for at sikre ordrer fra kunder.

Salg kaldes også indtægter i en organisations resultatopgørelse.