Lagercertifikat

Et aktiecertifikat er et dokument, der identificerer en investors ejerandel i et selskab. Et certifikat indeholder normalt følgende oplysninger:

  • Et identifikationsnummer
  • Antallet af aktier
  • Aktiernes pålydende værdi (hvis nogen)
  • Aktieklassen (såsom almindelig aktie eller foretrukken aktie)
  • Underskrifterne fra autoriserede virksomhedsledere

Lagercertifikater indeholder typisk udførlige designs og ætsninger, hvilket gør dem sværere at svindle på svigagtig vis.

Investorer i offentligt ejede virksomheder ser sjældent de underliggende aktiecertifikater; disse dokumenter opbevares, mens elektroniske aktier handles.

Et aktiecertifikat kan indeholde en handelsbegrænsning på ansigtet eller bagsiden, idet det bemærkes, at certifikatet ikke kan sælges. Hvis det ikke er begrænset, kan en aktionær sælge et aktiecertifikat.