Fortjeneste klemme

En overskudsklemme er et fald i indtjeningen over en periode. Der er mange grunde til en fortjeneste, herunder følgende:

  • Øgede driftsomkostninger

  • Øgede finansieringsomkostninger

  • Øgede skatter

  • Øget konkurrence

  • Ændringer i lovgivningsmiljøet

  • Ændringer i forbrugernes præferencer, der fører til et fald i salget

En fortjenstklemning kan beskadige et firma alvorligt, så ledelsen skal foregribe de underliggende årsager og skifte virksomheden til et andet markedssegment eller geografisk område eller vedtage en anden innovation, der gør det muligt for virksomheden at fortsætte med at tjene sin vante fortjeneste.