Balanceret budgetdefinition

Et afbalanceret budget opstår, når planlagte indtægter svarer til eller overstiger størrelsen på de planlagte udgifter. Udtrykket anvendes normalt på offentlige budgetter, hvor indtægterne er relativt faste, og finansieringsreserverne er minimale, så udgiftsniveauerne skal kontrolleres tæt. Et budgetoverskud opstår, når indtægterne overstiger udgifterne, og et budgetunderskud opstår i den omvendte situation. Begrebet et afbalanceret budget kan være vildledende, når der anvendes alt for optimistiske antagelser i formuleringen af ​​budgettet, så den faktiske sandsynlighed for, at et afbalanceret budget opstår, er ret lav.

Det kan være kritisk for en regeringsenhed at opnå et afbalanceret budget af to grunde. For det første er det muligvis ikke i stand til at sælge nok gældspapirer til at finansiere underskuddet eller i det mindste ikke til en rimelig rente. For det andet er fremtidige skatteydere sadlet med byrden ved at betale for underskuddet, måske gennem øgede skatter. Et budgetunderskud fra den føderale regering kan dog være nyttigt i en periode med faldende økonomisk aktivitet, da det overskydende forbrug kan styrke den økonomiske aktivitet. Omvendt er den bedste mulighed for at vedtage et budgetoverskud i en periode med stærk økonomisk vækst, når regeringen er i den bedste position til at nedbetale gæld og derved forberede sig på underskudsudgifter i den næste recession.