Modtagelse og udbetalingsmetode

Indtægts- og udbetalingsmetoden bruges til at konstruere en pengestrømsprognose. Det stammer fra faktiske og estimerede tilgodehavender og betalinger. Kildeoplysningerne har en relativt kort tidshorisont, så metodens nøjagtighed falder hurtigt ud over et par måneders prognoser. På kort sigt kan resultaterne af denne metode være ret nøjagtige.