Rapporter udgivelsesdato

Rapportens frigivelsesdato er den dato, hvor en revisor tillader en klient at bruge revisors beretning som et ledsageforhold til klientens regnskaber. Det offentlige selskabs regnskabsovervågningsudvalg fastsætter et maksimalt antal dage efter udgivelsesdatoen for rapporten, som en revisor har til at udfylde revisionsdokumentationen for den relaterede revision.