Balanceret scorecard

Balanceret scorecard er et målesystem, der kan bruges til at overvåge og forbedre ydeevnen inden for de økonomiske, kunde-, interne forretningsprocesser og lærings- og vækstsegmenter i en virksomhed. Antagelsen bag dette system er, at en virksomhed skal klare sig godt i alle fire af disse segmenter for at forbedre sin samlede præstation. Ledelsesteamets strategi og taktik bør også tilpasses de oplysninger, der spores i det afbalancerede scorecard. Konceptet adskiller sig fra mere traditionelle målesystemer, idet det indeholder en række ikke-økonomiske målinger.