Forfaldsdato

Udløbsdatoen er den dato, hvor en gæld skal betales fuldt ud. På denne dato er gældens hovedbeløb betalt fuldt ud, så der påløber ikke yderligere renteudgifter. Forfaldsdatoen på nogle gældsinstrumenter kan justeres til at være på en tidligere dato efter gældsudstederens valg. For eksempel kan udstederen af ​​en obligation have mulighed for at købe obligationen tilbage før den officielle løbetid og derved forkorte den periode, hvor den påløber renter.

Hovedstolen, der er knyttet til et gældsinstrument, kan betales fuldstændigt fra udløbsdatoen, eller det kan betales gradvist over instrumentets løbetid afhængigt af de vilkår, der er knyttet til instrumentet.

Langfristede gældsinstrumenter anses typisk for at have løbetid 10 år efter deres udstedelsesdatoer. Mellemfristede gældsinstrumenter har løbetid mellem fire og ti år efter deres udstedelsesdatoer, mens kortfristede instrumenter dækker kortere perioder. Eksempler på gældsinstrumenter er obligationer, lån og pant.