Aktivitetsomkostningspool

En aktivitetsomkostningspulje er en konto, hvor det samlede antal omkostninger er relateret til en bestemt type aktivitet. Den samlede sum af disse omkostninger allokeres derefter til produkter og andre omkostningsobjekter for at få en bedre forståelse af de samlede omkostninger, som et produkt eller omkostningsobjekt afholder. En række forskellige omkostningspuljer kan bruges til mere tydeligt at identificere omkostningerne ved forskellige aktiviteter, men det kræver også mere regnskabsmæssig indsats at gøre det. Derfor organiserer de fleste organisationer deres omkostninger i kun et lille antal aktivitetsomkostninger. Omkostningspuljekonceptet bruges mest i et aktivitetsbaseret omkostningssystem.