Rabat på sedler, der skal betales

En rabat på betalte sedler opstår, når det beløb, som investorerne betaler for en note, er mindre end dens pålydende værdi. Forskellen mellem de to værdier er størrelsen på rabatten. Denne forskel afskrives gradvist over den resterende levetid på sedlen, således at forskellen elimineres fra udløbsdatoen. Beløbet for denne rabat er især stort, når den angivne rentesats på en note ligger langt under markedsrenten.