COD rulle

Den typiske tilgang, som en sælger bruger til at nægte kredit til sine kunder, er at skifte dem til COD-vilkår, når de konsekvent ikke betaler rettidigt. At tage denne tilgang betyder imidlertid, at sælgeren ikke længere har nogen gearing over sine COD-kunder med hensyn til deres gamle udestående fakturaer, som fortsat bliver ældre og sandsynligvis vil blive afskrevet som dårlig gæld.

En måde at sikre, at de ældste fakturaer til sidst betales, er at kræve COD-betaling på nye kundeordrer, men sælgeren anvender de resulterende betalinger på de ældste udestående fakturaer snarere end den faktura, der faktisk er betalt. Dermed slettes de ældste fakturaer gradvist fra sælgerens bøger. Denne tilgang betyder, at kun nyere fakturaer forbliver i sælgerens aldersrapport om tilgodehavender, som kan bruges som sikkerhed for kortfristede lån. En fordel for køberen er, at der foretages betalinger mod gamle fakturaer, for hvilke der ellers ville blive påløbet sanktioner, så betalingerne reducerer også det finansieringsgebyr, som de eventuelt måtte betale.

Selvfølgelig kan der være en vis forvirring mellem sælgeren og dens COD-kunder med hensyn til, hvor mange fakturaer der stadig er forfaldne, da køberen vil anvende betalinger mod nye fakturaer, mens sælgeren anvender betalinger mod gamle fakturaer. COD-roll-metoden fungerer også kun, så længe COD-kunder fortsætter med at købe fra sælgeren. Hvis de stopper, vil der stadig være et betydeligt antal udestående fakturaer udestående.