Kortsigtede medarbejderfordele

Kortvarige medarbejderfordele inkluderer:

  • Fravær . Kompenseret fravær, hvor betaling afregnes inden for 12 måneder efter, at medarbejderne leverer relaterede tjenester, for eksempel ferie, kortvarig invaliditet, jury-tjeneste og militærtjeneste.

  • Grundløn . Løn og socialsikringsbidrag.

  • Ikke-monetære fordele . Medicinsk behandling, boliger, biler og forskellige tilskud til andre varer eller tjenester.

  • Ydelsesløn . Overskudsdeling og bonusser betales inden for 12 måneder efter, at medarbejderne leverer relaterede tjenester.

Retten til kompenseret fravær kan være akkumulerende eller ikke-akkumulerende. Et akkumulerende kompenseret fravær fremføres og kan bruges i fremtidige perioder. Et akkumulerende kompenseret fravær kan være optjente, så medarbejderne har ret til en kontant betaling for uudnyttet ret, når de forlader virksomheden. Hvis et akkumulerende kompenseret fravær ikke er investeret, modtager medarbejderne ikke en sådan kontant betaling, når de forlader virksomheden.