Påstande definition

Påstande er sæt af repræsentationer fra et ledelsesteam, der blev indarbejdet i årsregnskabet og tilhørende oplysninger, som de fremlagde. Revisorer undersøger gyldigheden af ​​disse påstande som en del af deres revisionsprocedurer. Eksempler på påstandene er:

  • Nøjagtighed . Transaktioner er registreret til deres faktiske beløb.

  • Klassificering . Transaktioner er præsenteret korrekt i årsregnskabet og ledsagende oplysninger.

  • Fuldstændighed . Alle transaktioner, der skulle have været inkluderet i årsregnskabet, er faktisk medtaget.

  • Skære af. Transaktioner er registreret inden for den korrekte regnskabsperiode.

  • Eksistens . Balanceposter eksisterede faktisk på balancedagen.

  • Forekomst . Transaktionerne opsummeret i årsregnskabet er faktisk sket.

  • Værdiansættelse . Alle balanceposter er angivet til deres korrekte værdier.