Omkostningsreduktionsprogram

Et omkostningsreduktionsprogram er en plan for at reducere udgifterne for at forbedre overskuddet eller pengestrømme. Når et omkostningsreduktionsprogram har til formål at modvirke et kortsigtet fald i driftsresultatet, er det mere sandsynligt, at det målrettes mod skønsmæssige omkostninger, hvilket er de omkostninger, der ikke har en kortsigtet indvirkning på virksomhedens præstationer, såsom vedligeholdelse omkostninger til medarbejderuddannelse. Når omkostningsreduktionsprogrammet i stedet er beregnet til at modvirke et langsigtet fald i resultaterne, er fokus på at parere produkter og programmer, der er mindre tilbøjelige til at generere overskud eller pengestrømme på længere sigt. Et omkostningsreduktionsprogram kan kombineres med et strategisk skift, hvor ældre produktlinjer og programmer parres tilbage for at give finansiering til den nye retning af virksomheden.