Nettotab

Nettotab er overskydende udgifter i forhold til indtægter. Alle omkostninger er medtaget i denne beregning inklusive virkningen af ​​indkomstskat. For eksempel giver indtægter på $ 900.000 og udgifter på $ 1.000.000 et nettotab på $ 100.000.

Nettotab opleves ofte, når en virksomhed lige er startet; i denne situation skal der afholdes udgifter til at drive virksomheden og skabe nye produkter, mens der kan være få salg. Over en periode skal en virksomhed imidlertid eliminere sine nettotab eller risikere at bruge sine likviditetsreserver og gå ud af drift.

Nettotabskonceptet er nyttigt til bestemmelse af skyldig indkomstskat, da et nettotab i en periode kan bruges til at udligne den skattepligtige indkomst i en anden periode, hvilket resulterer i en reduceret indkomstskattepligt.

Nettotabet vises nederst i resultatopgørelsen efter alle linjeposter tilknyttet indtægter og omkostninger.