Sådan rapporteres en fejlkorrektion

En fejlkorrektion er korrektionen af ​​en fejl i tidligere udstedte regnskaber. Dette kan være en fejl i indregning, måling, præsentation eller offentliggørelse i regnskaber, der skyldes matematiske fejl, fejl i anvendelsen af ​​regnskabsstandarder eller tilsyn med faktiske forhold, der var, da regnskabet blev udarbejdet. Det er ikke en regnskabsmæssig ændring. Regnskabsføreren skal genoprette regnskabet over tidligere perioder, når der er en fejlkorrektion. Omstilling kræver følgende handlinger:

  • Reflektere den kumulative effekt af fejlen på perioder forud for dem, der præsenteres i den regnskabsmæssige værdi af aktiver og passiver fra begyndelsen af ​​den første præsenterede periode og

  • Foretag en modregning i åbningsbalancen for tilbageholdt indtjening i den periode og

  • Juster regnskabet for hver tidligere præsenteret periode for at afspejle fejlkorrektionen.

Hvis regnskabet kun præsenteres for en enkelt periode, skal du afspejle justeringen i åbningsbalancen for tilbageholdt indtjening.