Tilgodehavende lejeafgift

Tilgodehavende lejeafgift er det lejebeløb, som en udlejer har tjent, men for hvilken betaling fra lejeren stadig er udestående. Dette betragtes som et aktuelt aktiv, da husleje typisk forfalder inden for det næste år. En udlejer kunne udligne dette tilgodehavende med en godtgørelse for tvivlsomme konti, hvis der er sandsynlighed for, at en lejer ikke betaler husleje.