Definition af personlig regnskab

En personlig årsregnskab er en type balance, der udarbejdes for en person. Dette dokument indeholder følgende afsnit:

  • Aktiver . Afsnittet om aktiver indeholder de anslåede dagsværdier for alle aktiver, der ejes af den enkelte, præsenteret i deres likviditetsrækkefølge.

  • Forpligtelser . Forpligtelsesafsnittet indeholder de estimerede dagsværdier for alle forpligtelser, som personen er ansvarlig for, præsenteret i deres likviditetsrækkefølge.

Personens nettoværdi, som er aktiver minus passiver, kan udledes af denne erklæring. Nettoværdien tal omtrentligt hvor meget kontanter en person ville have tilbage efter at have solgt alle aktiver og passiver. Derudover skal den personlige årsregnskab have et ledsagende sæt oplysninger. Eksempler på disse oplysninger er:

  • Metoderne anvendt til at udlede de estimerede dagsværdier af aktiver og forpligtelser.

  • En beskrivelse af enhver ordning, hvor aktiver ejes sammen med en anden part.

  • Metoderne og de underliggende antagelser, der blev brugt til at udlede den anslåede skattepligt.

  • Løbetiden på tilgodehavender eller gæld.

Den personlige årsregnskab bruges ved ansøgning om lån, så den potentielle långiver har et komplet overblik over ansøgerens økonomiske situation.