Alternative procedurer

Alternative procedurer er de supplerende revisionstest, der anvendes, når det oprindelige sæt planlagte revisionsprocedurer ikke kan udføres eller viser sig at være ineffektive. For eksempel sender en revisor tilgodehavende bekræftelser til en kundes kunder, men der er så få svar, at revisoren skal anvende alternative procedurer, såsom at sammenligne efterfølgende kontantindtægter med tilgodehavender ved årets udgang. Tilsvarende er en revisor ikke i stand til at deltage i en kundes fysiske beholdning ved årets udgang, og beslutter derfor at anvende en alternativ procedure, der sporer efterfølgende salg af færdige varer tilbage til lageropgørelsen ved årets udgang.

Efter udførelse af alternative procedurer skal revisor afgøre, om der er indsamlet tilstrækkelig yderligere revisionsbevis. Hvis ikke, skal der udføres yderligere alternative procedurer. Når alle revisionstest er afsluttet, skal revisor dokumentere dem i revisionsarbejdspapirerne.