Risikooverførsel

En risikooverførsel opstår, når en part bevidst flytter risikoen til en anden enhed, normalt ved at købe en forsikringspolice. Denne risiko kan flyttes yderligere fra et forsikringsselskab til et genforsikringsselskab, så det oprindelige forsikringsselskab ikke akkumulerer for meget af en bestemt type risiko. Et eksempel på en risikooverførsel er, når en læge køber forsømmelsesforsikring for at overføre risikoen fra eventuelle tab, der opstår som følge af patientsager.

Risiko kan også overføres gennem kontraktmæssige aftaler med en virksomheds forretningspartnere. For eksempel:

  • Partnerne i et joint venture kan aftale at dele eventuelle tab, der opstår som følge af ventureet.

  • En kunde kræver et års garanti på et produkt, der er købt fra en leverandør, hvilket skifter risikoen for produktsvigt til leverandøren i det ene års periode.

  • Kræv, at virksomheden skal navngives som en yderligere forsikring på en anden parts forsikring og derved udvide forsikringsdækningen til virksomheden.

  • Insisterer på, at der indsættes en uskadelig klausul i alle kontrakter, der er underskrevet med andre parter, og som beskytter organisationen mod de andre parters handlinger eller undladelser.

  • Kræv entreprenører at indsende et forsikringscertifikat, der viser bevis for deres dækning. Ellers kan virksomheden påtage sig en risiko, hvis entreprenøren er ansvarlig for kvæstelser eller skader.