Lovbestemt konsolidering

En lovbestemt konsolidering er en kombination af to virksomheder gennem en fusionstransaktion, hvor begge enheder erstattes af en ny enhed. De oprindelige fusionerende enheder afsluttes.