Værdikæde analyse

Værdikæde-analyse gennemgår de behandlingstrin, en virksomhed følger for at levere varer og tjenester. Hensigten er at finde de behandlingstrin, hvor værdien tilføjes til det endelige produkt. Derudover gennemgås aktivitetskæden for at se, hvor omkostningerne afholdes. Det ultimative mål med analysen er at opnå den højest mulige værdiforøgelse for kunderne, samtidig med at de får de lavest mulige omkostninger. De grundlæggende behandlingstrin involveret i værdikædeanalysen er:

  1. Indgående logistik, som involverer indkøb af de korrekte råvarer og merchandise og bringer dem til virksomheden på den mest omkostningseffektive måde.

  2. Operationer, der omdanner råmaterialerne til færdige varer. Eller hvis virksomheden er en forhandler, kan aktiviteter henvise til placeringen af ​​erhvervet merchandise i sine butikker.

  3. Udgående logistik, der involverer transport af solgte varer til kunder på den mest omkostningseffektive måde.

Selvom markedsføringsfunktionen er placeret uden for denne processtrøm, kan den bruges til at øge det værdiniveau, som kunderne oplever, når de erhverver varer eller tjenester fra virksomheden. Feltservicefunktionen kan også anvendes på en lignende måde. Således kan begge funktioner betragtes som en del af værdikæden.

Alle andre dele af en virksomhed, såsom regnskab, administration, menneskelige ressourcer og informationsteknologi, betragtes normalt som omkostningscentre, hvor fokus udelukkende er på omkostningsreduktion. Det er dog muligt at tilføre værdi i nogle af disse områder. For eksempel kan ansættelse af specifikke personlighedstyper forbedre kundeoplevelsen i en detailoperation. Informationsteknologi kan også bruges til at udvikle unikke applikationer, der giver en virksomhed en konkurrencemæssig fordel.

Når ledelsen forstår, hvor værdi og omkostninger genereres i organisationen, kan den fokusere sin opmærksomhed på disse områder.

Et almindeligt resultat af værdikædeanalysen er, at nogle operationer outsources med den begrundelse, at de giver ringe merværdi til kunderne og alligevel medfører betydelige omkostninger for virksomheden.