Hurtige aktiver

Hurtige aktiver er aktiver, der kan konverteres til kontanter med kort varsel. Disse aktiver er en delmængde af den aktuelle klassificering af aktiver, for de inkluderer ikke beholdning (som det kan tage overskydende tid at konvertere til kontanter). De mest sandsynlige hurtige aktiver er kontanter, omsættelige værdipapirer og tilgodehavender. Imidlertid anses hurtige aktiver ikke for at omfatte tilgodehavender, der ikke er handelsmæssige, såsom medarbejderlån, da det kan være vanskeligt at konvertere dem til kontanter inden for en rimelig periode.

En økonomisk sund virksomhed, der ikke betaler udbytte, kan have en stor andel hurtige aktiver på balancen, sandsynligvis i form af omsættelige værdipapirer og / eller kontanter. Omvendt kan en virksomhed under vanskelige omstændigheder slet ikke have kontanter eller omsættelige værdipapirer i stedet for at opfylde sine kontantbehov fra en kreditlinje. I sidstnævnte tilfælde kan det eneste hurtige aktiv på bøgerne være tilgodehavender fra salg.

Det samlede antal af alle hurtige aktiver bruges i quick ratio, hvor hurtige aktiver divideres med kortfristede forpligtelser. Formålet med denne måling er at bestemme, hvor stor en andel af likvide aktiver der er til rådighed til at betale øjeblikkelige forpligtelser.