Sikkerhedsstillelse

Sikkerhed er et aktiv eller en gruppe af aktiver, som en låntager eller garant har stillet som sikkerhed for et lån. Långiveren har lovlig ret til at gribe og sælge aktivet / aktiverne, hvis låntager ikke er i stand til at betale lånet tilbage inden den aftalte dato. Et eksempel på sikkerhedsstillelse er det hus, der er købt med pant.

På grund af den ekstra sikkerhed, der ydes långiveren ved at have sikkerhedsstillelse, kan det lånte beløb muligvis være højere og / eller den tilknyttede rentesats kan nedsættes. I mange tilfælde er det ikke muligt for en låntager at få et lån uden sikkerhed.

Der er ingen sikkerhed forbundet med kreditkortsgæld, hvilket (delvist) forklarer de høje renter, som kreditkortudbydere opkræver.