Den midlertidige konto

En midlertidig konto er en konto, der begynder hvert regnskabsår med en nul saldo. I slutningen af ​​året flyttes slutbalancen til en anden konto, klar til at blive brugt igen i det næste regnskabsår til at akkumulere et nyt sæt transaktioner. Midlertidige konti bruges til at kompilere transaktioner, der påvirker en virksomheds fortjeneste eller tab i løbet af et år. Eksempler på midlertidige konti er:

  • Indtægtskonti

  • Omkostningskonti (såsom omkostninger ved solgte varer, kompensationsomkostninger og konti med leveringsomkostninger)

  • Gevinst- og tabskonti (såsom tab på solgte aktiver)

  • Indtægtsoversigt konto

Saldoerne i disse konti skal øges i løbet af et regnskabsår; de falder sjældent. Saldoen på midlertidige konti bruges til at oprette resultatopgørelsen.

Ved udgangen af ​​et regnskabsår flyttes saldoen på midlertidige konti til den overførte indtjeningskonto, undertiden som en indtægtsoversigtskonto. Processen med at flytte saldi fra en midlertidig konto kaldes at lukke en konto. Denne skift til konto for tilbageholdt indtjening udføres automatisk, hvis en regnskabssoftwarepakke bruges til at registrere regnskabstransaktioner.

Den anden hovedtype af kontoen er den permanente konto, hvor saldi opbevares løbende. Disse konti aggregeres i balancen og inkluderer transaktioner relateret til aktiver, forpligtelser og egenkapital.

Lignende vilkår

En midlertidig konto er også kendt som en nominel konto.