APB udtalelser

APB-udtalelser er de 31 autoritative udstedelser fra Accounting Principles Board (APB). Hver af disse udtalelser behandlede et andet regnskabsmæssigt spørgsmål. Hensigten med hver udtalelse var at afklare et regnskabsmæssigt emne, der oplevede forskellige mængder fortolkning fra udstedere af regnskaber.

Eksempler på emner, der er omfattet af udtalelserne, var regnskabsmæssig afskrivning, leasing, pensioner, indkomstskat, indtjening pr. Aktie, virksomhedssammenslutninger, immaterielle aktiver, investeringer og delårsrapportering.

APB afgav udtalelser fra 1962 til 1973. Nogle elementer i udtalelserne er blevet indarbejdet i den efterfølgende enhed til APB, som er Financial Accounting Standards Board (FASB).